Hur vi arbetar - Vår unika process

Med vår erfarenhet vet vi vad som krävs i befattningar inom Supply Chain. Vi vet också att branscherfarenhet, specialiseringar och praktisk erfarenhet spelar stor roll i valet av lämpliga kandidater. Olika befattningar betyder olika krav i olika företag – det vet vi – därför stämmer vi noga av vilka förväntningar ni har på tjänsten, både nu och i framtiden.

Vår intervjumetodik går ut på att ta reda på vilka kompetenser kandidaterna har kopplat till de förväntningar ni har på de olika befattningarna. Till skillnad från andra rekryterare går vi extra hårt åt kravspecifikationen. Ingen kan allt och vi fokuserar extra mycket på att kandidaterna har den erfarenhet och yrkeskunskap som krävs.

Genom casebaserade intervjuer värderar vi områden som funktionell kompetens, strategisk kompetens, yrkeskompetens, personlig kompetens, social/kommunikativ kompetens samt branscherfarenhet och generella yrkeskunskaper.

Rekryteringsprocessen

Förberedelse

Initialt samlas information om företaget, organisationen och tjänsten in dvs. befattningsbeskrivning, organisatoriskt läge, karriärvägar, lönenivå och utveckling m.m. för att få underlag till en kravspecifikation.

Sökning och urval

Vi söker i vårt nätverk och kandidatregister efter kandidater, hanterar ansökningar, intervjuer och gör flera urval för att finna lämpliga slutkandidater. På slutkandidaterna görs kunskapstest, beteendeanalyser och referenstagning.

Presentation

Vid presentationen och genomgången av de kandidater vi anser lämpliga för tjänsten gör en genomgående redovisning av kandidaternas profiler.

Uppföljning

Vi följer upp om rekryteringen blev enligt förväntan för både uppdragsgivare och kandidat. Vi är måna om att både uppdragsgivare och nyanställd är nöjda.

Analys och test

För att kunna särskilja på kandidater med liknande utbildning och erfarenheter behövs avancerade tester göras. I de flesta fall har ni som uppdragsgivare även önskemål om personliga egenskaper, t.ex. drivande, självständig, analytisk etc.

Vi kan säkerställa att även dessa personliga egenskaper utvärderas genom beteendeanalyser. Vi vill veta vad som motiverar olika människor i arbetslivet där attityd, intressen och mål är faktorer som påverkar. Dessa beteendeanalyser använder vi för att människors olikheter har betydelse. Är ni osäkra på vilka personliga egenskaper ni vill/bör komplettera Er avdelning med gör vi en analys på hela gruppen.

Kontakta oss

När du kontaktar oss så samtycker du till vår personuppgiftspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter. Läs mer om vår personuppgiftspolicy.

Halmstad

Strandgatan 1
302 50 Halmstad
Tel: 035-10 90 90
info@sourcingpeople.se