Talant Management

Talent Management handlar om hur man på ett sytematiskt och strukturerat sätt attraherar, utvecklar, behåller och avvecklar rätt medarbetare. Talent Management hänger ihop med affärsverksamheten och lever inte sitt ”eget liv”. Talent Management är inte ett lösryckt koncept, projekt eller processer utan hänger ihop på ett logiskt sätt och skapar konkreta och mätbara resultat för företaget.

En Talent Management-strategi kan förenklat beskrivas som ”andra sidan” av företagets affärsstrategi. Varje företag har någon form av affärsstrategi eller affärsplan som beskriver vad de vill åstadkomma. Om affärsstrategin beskriver vad företaget ska åstadkomma så beskriver Talent Management-strategin hur det skall åstadkommas.

Startegin skall ge svar på frågor som: Vilka är de medarbetare som skall genomföra strategin? Varifrån skall de rekryteras, internt eller externt? Vilken kompetens ska de ha idag och imorgon? Vilka krav skall vi ställa på medarbetarna? Och hur ska de belönas? Talent Management-strategin måste alltså vara direkt kopplad och integrerad i företagets affärsstrategier för att ge resultat.

Vi på SourcingPeople identifierar tre olika förhållningssätt till Talent Management TM – ett humanistiskt, ett konkurrensinriktat och ett entreprenöriellt. De olika synsätten påverkar i hög grad hur TM-arbetet struktureras och praktiseras inom olika organisationer.

Humanistiskt förhållningssätt

Det humanistiska förhållningssättet på TM bygger på en syn där man utgår från att alla har någon form av talang, alla är potentialer, som är viktig för organisationen och att TM därför bör omfatta hela personalstyrkan.

Konkurrensinriktat förhållningssätt

Med det konkurrensinriktade förhållningssättet betraktas talang som något exklusivt som endast ett fåtal begåvats med – en gåva som skiljer ut dem från arbetskamraterna.

Entreprenöriellt förhållningssätt

Organisationer med ett entreprenöriellt förhållningssätt har liknande egenskaper som de med ett konkurrensinriktat synsätt. De uppfattar talang som en förmåga som man själv kan påverka. Ambition värderas därför lika högt som prestation och det är i hög grad upp till individen själv att söka vägar till utveckling.

SourcingPeople ser utveckling av medarbetare ur ett humanistiskt förhållningsätt.

Exempel på tjänster inom talangutveckling:

  • - Talangutvecklingsprogram för personer eller grupper
  • - Branschnätverk riktade nätverk mot vissa grupper av yrken
  • - Mentorprogram

Vid rekrytering räcker det inte med att anställa personer med rätt kvalifikationer. Du måste också ge dom förutsättningar att utvecklas på rätt sätt.

Kontakta oss

När du kontaktar oss så samtycker du till vår personuppgiftspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter. Läs mer om vår personuppgiftspolicy.

Halmstad

Strandgatan 1
302 50 Halmstad
Tel: 035-10 90 90
info@sourcingpeople.se