Tjänster vi rekryterat

Sourcing Directors
Strategiska Inköpare
Supplier Quality Assurance
Sourcing Managers
Projekt Inköpare
Kvalitéts Chefer
Category Managers
Inköpsdirektörer
Inköpschefer
Category Specialists
Suppler Quality Engineers
Inköpsspecialister
Inköpare
VP Sourcing
Business Analysts

Inköp

Vem är egentligen inköpare? Vilka krav ställs på morgondagens inköpsfunktion? Detta är frågor som idag är ytterst viktiga när man hanterar inköpsfunktionen. Från att bara vara en service- och stödfunktion till produktion så har inköp fått en allt större strategisk betydelse i ett företags affärsutveckling.

Man betraktar idag inköpsfunktionen som strategisk. Där affärsmän och- kvinnor som skall göra lönsamma och goda affärer genom långsiktiga leverantörsrelationer. Rollen som ”bara” materialförsörjare är tack och lov borta. Givetvis är det fortfarande skillnad mellan olika företag och branscher, men i ett framgångsrikt företag har inköp ett mycket större inflytande idag än tidigare. Ser vi på våra framgångsrika svenska företag så har alla en väl utvecklad inköpsfunktion där kunskap om den globala marknaden, kategoristyrning, stakeholder management, global leverantörskoordinering, risk management, E-sourcing verktyg är några av de kunskapsområden de besitter. De har lärt sig hantera svängningar på marknaden, bygga inköpsteam som lever upp till de lönsamhetskrav som ställs från företagsledningen.

Rätt medarbetare

Att hitta rätt medarbetare med rätt värdegrund och beteende är avgörande för att skapa goda och affärsmässigt långsiktiga relationer med våra affärspartners på andra sidan bordet oberoende av om de är leverantöreter eller kunder. Rätt inköpskompetens är skillnaden mellan fokus på pris eller kostnad, skillnad mellan att vara pristagare eller prissättare. Rätt inköpare är skillnaden mellan leveransproblem eller friktionsfria leveranser. Rätt inköpare är skillnaden mellan snabba klipp och långsiktiga kostnadsförbättringar. Har kandidaten ett strategiskt tänk eller är runt hörnet affärer konsekvensen av det faktiska handlandet. Skapar inköparen en förbättrad långsiktig lönsamhet eller är kostnadsökningar fallet. Är han eller hon en risktagare eller riskhanterare. Har kandidaten ett proaktivt beteende eller är ett reaktivt?

Vi på Sourcingpeople vet vilka krav som ställs på de medarbetare som arbetar inom inköp, på inköpsdirektör såsom inköpare. Vi har välutvecklade instrument och erfarenheter att avgöra vilka som är de lämpligaste kandidaterna till er.

Inköp

Kontakta oss

När du kontaktar oss så samtycker du till vår personuppgiftspolicy. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter. Läs mer om vår personuppgiftspolicy.

Halmstad

Strandgatan 1
302 50 Halmstad
Tel: 035-10 90 90
info@sourcingpeople.se